Hukuk Ofisimiz, hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermekte olup, globalleşen dünyaya paralel olarak toplumun hukuk ve düzen alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları hızla değişmektedir. Bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla, genç, dinamik ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan,

Demir Hukuk;
• Hukukun işlemesini, güç ve statik kurallardan oluşan bir bütün değil, sürekli gelişen yaşamın bir parçası olarak görerek,
• Uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinerek,
• Müvekkil ile kurulacak ilişkinin ilk kuralının, mesleki ve özel hayata dair paylaşılan tüm bilgilerin gizlilik çerçevesinde, özenle saklanması gerektiği bilincine sahip olarak,
• Başlanan hukuksal sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek, deneyimli ve dinamik kadrosuyla hizmet veren bir hukuk ve danışmanlık ofisidir.

  Faaliyet Alanlarımız

Özel Hukuk: Bünyesinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku alanlarında yetişmiş, deneyimli avukatları barındıran Özel Hukuk Departmanımız, bu alanlarda oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedirler.
Ceza Hukuku: Ceza yargılamasında, iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan vardır, fakat henüz mahkumiyet ve mahkum, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarından oluşan ceza yargılaması sürecinde tüm işlemler kamusal makamlar eli ile yürütülmektedir.
Enerji Hukuku: Enerji piyasamızın yeniden yapılandırılması ve gelişen teknoloji, yatırımcılara her gün yeni fırsatlar sunmaktadır. Serbest piyasa kurallarının giderek hâkim olduğu bu piyasada henüz oturmuş hukuki bir alt yapının bulunmaması, ciddi yatırım niyeti taşıyan yatırımcılar için büyük risk anlamına gelmektedir.
İcra İflas Hukuku: Alanında uzman avukatlardan oluşan icra ve iflas hukuku departmanımız, alacağını tahsil etme konusunda hukuki yardım alma ihtiyacı duyan bireylerin, şirketlerin ve bankaların uluslar arası kanunlarla korunan alacakları da dâhil olmak üzere her türlü alacaklarının icra takibi ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
İdare ve Vergi Hukuku: İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Foto Galeri

Demir Hukuk

Demir Hukuk Bürosu, demokratik, çağdaş hukuk kuralları ve evrensel hukuk anlayışı çerçevesinde teknoloji ve bilişimin gelişen tüm imkanlarından yararlanarak müvekkillerimizin kendilerine özgü ihtiyaçlarını hassasiyetle gözeterek, dürüst kaliteli ve etkin hukuk hizmeti sunmayı, hedeflere yönelik kapsamlı stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Adres & İletişim

Cinnah cad. No:90/6
Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 443 04 04
Faks: 0312 443 07 00
E-Mail: info@demirhukuk.gen.tr